GAI

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm (GAI) är en ideell förening som bildades 1981 för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom den gruppanalytiska traditionen.

AKTUELLT INOM GAI

ÖPPNA SEMINARIER

2019
Inga seminarier inbokade för tillfället.

2018
11 april
Bengt Lauthers
Klinik- och Forskningsstudie av en psykoterapigrupp med Unga Vuxna

14 mars
Pia Litzell Berg och Monica Tegerstedt
Gruppsykoterapi med patienter med psykosdiagnos

14 februari
Hjördis Ahlin och Ulf Åkerström
Att arbeta som konsult med grupp och organisation

2017
7 november
Pia Litzell Berg
Longing and Belonging – ett seminarium utifrån John Schlapoberskys beskrivning av processer i grupper från boken From the Couch to the Circle. Detta kommer han också att presentera på en workshop i Stockholm i oktober

10 oktober
Maria Anter och Lena Wennlund
Att arbeta som co-terapeuter i gruppsykoterapi

12 september
Charlotta Dybeck och Christina Lloyd
Reflektioner från IAGPs 20:e konferens i Malmö augusti-18
”Rising Tides of Challenge and Hope”

Tid: 19:00 - 20:30
Plats: Institutet för Psykoterapi, St Göransgatan 63, Kungsholmen

Kostnad: 200:- (100:- för medlemmar i Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling). Betalas till BG 231-9739 Gruppanalytiska institutet.

Frågor och anmälan:
Monica Tegerstedt, 073-600 54 14

GAI:s seminarier hålls vanligtvis den första ojämna onsdagen i månaden. Antalet platser är begränsat.

Varmt välkomna!


SPÄNNANDE EVENEMANG

LONGING AND BELONGING in Group Psychotherapy
Under en workshop den 20 oktober kommer vi tillsammans med John R. Schlapobersky utforska gruppledarens särskilda ansvar. John har utbildat generationer av gruppanalytiker vid Institute of Group Analysis London och är en uppskattad föreläsare runt om i världen.
Workshopen genomförs på engelska.
Läs mer >>>GRUPPENS BETYDELSE
Är du nyfiken på att förstå mer av hur vi människor fungerar i grupp?
Workshopen som äger rum 9-11 november handlar om att arbeta med och i grupper utifrån ett gruppanalytiskt perspektiv där kommunikation och erfarenhetsutbyte är det centrala.

Det gruppanalytiska synsättet är användbart inom många områden, så som i ledningsgrupper, projektgrupper, utbildningsgrupper och i grupper med ett terapeutiskt syfte.
Läs mer >>>


DIPLOMUTBILDNING I GRUPPANALYS

Kontakt för mer information om utbildningen: Louise Boman

Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter. Grundläggande är handledning på en grupp och deltagande i teoretiska seminarier. Egen terapi i grupp och deltagande i internationella konferenser rekommenderas, men är inte obligatorisk.
Läs mer om diplomutbildningen >>>

BAKGRUND
I Sverige, till skillnad från i våra Nordiska grannländer och övriga Europa, finns inte längre någon utbildning i gruppsykoterapi. Gruppanalytiska institutet i Stockholm lever dock vidare. Vi som är medlemmar har alla arbetat i många år med olika typer av grupper, något som vi funnit mycket meningsfullt och givande såväl personligt som för våra klienter. I forskning där man jämfört individualterapi med gruppterapi får man inga skillnader i resultat, utom på en punkt - terapeuterna som arbetar med grupp blir mindre slitna. Gruppsykoterapi är sällan patienternas förstahandsval, men de som har erfarenhet av det uppger att de fått god hjälp och är oftast mycket nöjda. Psykoterapeuter som börjar arbeta med gruppterapi är ofta förvånade över hur mycket arbete som pågår i terapin, och inte minst hur intressant och stimulerande det är.

GRUPPANALYS

Gruppanalysen utgår från att människan i grunden är en social varelse, som blir till och utvecklas i mötet med andra. Vi föds in i och lever våra liv i olika grupper, som familjen, släkten, arbetsplatsen och vänkretsen. Dessa grupper är en del av samhället och påverkas av kulturen, historien och tidsandan. Det är i alla våra grupper som vår verklighet skapas, bestäms och förändras.

Gruppanalysen utvecklades ur en form av gruppsykoterapi, som kombinerade kunskap från psykoanalysen med förståelse för mellanmänskliga relationer och sociala fenomens betydelse. S.H. Foulkes, som grundlade gruppanalysen i mitten av förra seklet, menade att de problem som människor har i grunden handlar om kommunikation och att de uppstår i gruppsituationer. Därför, menade han, kan problemen bäst förstås och förändras just i en grupp.

Gruppanalysen har därefter utvecklats och påverkats av en rad discipliner som modern psykodynamisk teori, informations- och kommunikationsteori och kulturantropologi. Systemteori liksom utvecklings- och socialpsykologi har också haft stor betydelse för dess utveckling.


GRUPPANALYTISKA TILLÄMPNINGAR

Gruppanalysens vanligaste tillämpningsområde är idag gruppanalytisk psykoterapi i små och medelstora grupper. Den vänder sig till människor som på olika sätt och i olika grad upplever konflikter och problem i sin tillvaro med andra - i arbetslivet eller privat.

Många människor beskriver att de har svårt att vara med andra och att "komma till sin rätt" i en grupp - i familj och arbetsgrupper. Gruppanalys kan ge möjlighet att förstå sig själv och andra, att pröva nya sätt att relatera och upptäcka nya sidor av sig själv, sidor som vi kanske inte visste fanns. Foulkes kallade detta för "ego training in the group".

 

Gruppanalysen vänder sig även till dem som intresserar sig för att söka kunskap och insikt om människor i samverkan och kan med fördel användas i utbildningar för exempelvis diakoner, präster, läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och lärare.

Ett annat tillämpningsområde är organisationsutveckling. Genom att arbeta med roller och mandat, kommunikation och grupprocesser kan tillämpad gruppanalys bidra till att förbättra arbetsmiljön.

VILKA ÄR VI
GRUPPANALYTISKA INSTITUTET I STOCKHOLM (GAI)

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm (GAI) är en ideell förening som bildades 1981 för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom den gruppanalytiska traditionen.

Idag utgörs GAI av 14 gruppanalytiker, de flesta verksamma i Stockholm. Medlemmarna är aktiva i olika utbildningssammanhang med såväl klinisk som organisationspsykologisk inriktning.

Institutet arrangerar varje år en tredagars introduktionskurs i gruppanalys. Seminarier inom olika områden där ett gruppanalytiskt perspektiv är intressant anordnas också fortlöpande.

MEDLEMMAR I GAI

  Ann Örhammar

  Babis Carabeidis

  Bengt Lauthers

  Charlotta Dybeck

  Christer Sandahl

  Christina Lloyd

  Hjördis Nilsson Ahlin

  Inge Widlund

  Lars Lorentzon

  Lena Wennlund

  Louise Boman

  Monica Tegerstedt

  Pia Litzell Berg

  Sören Lander

  Ulf Åkerström

  Maria Anter