Arkiv

GRUPPANALYTISKA INSTITUTET

I STOCKHOLM

Tidigare seminarier

 

 

2013

 

11 september - Hjördis Nilsson Ahlin om:

Gruppanalytiskt förhållningssätt

i grupper av olika slag

________________

 

9 oktober - Christer Sandahl om:

Dialoggrupper för chefer

________________

 

13 november - Lars Lorentzon om:

Gruppterapi som ett sätt

att utforska och utveckla

vårt sätt att vara oss själva

bland andra

 

________________

 

11 december - Babis Carabeidis om:

Döden i gruppen -en jämförelse av grupper med unga och grupper med äldre

________________

 

2014

 

 

12 februari - Hans Gordon

Vad bör och kan underkastas

analys i en Gruppanalytisk grupp?

________________

 

12 mars - Monica Tegerstedt om sina

Halvöppna psykoterapigrupper

inom ungdoms- och vuxenpsykiatri

________________

 

9 april - Pia Litzell Berg:

"Det är bra att det finns grupper

för trasiga själar" - ett seminarium om äldre och gruppterapi

________________

 

14 maj - Inge Widlund om

Stämningen i gruppen

- historia, minne, framtid

________________

 

10 september - Ulf Åkerström om

Att utveckla arbets- och

ledningsgrupper

________________

 

8 oktober - Bengt Lauthers om

Unga vuxna i grupp

________________

 

12 november - Inge Widlund om

Jaget i gruppen

________________

 

10 december - Ann Örhammar,

Christer Sandahl m. fl. om

Gruppens Potential -

en gruppanalytisk skrivprocess

 

2015

 

14 oktober - Lena Wennlund, Beroendecentrum Stockholm

Lena berättar om sitt gruppterapeutiska arbete med patienter med dubbla diagnoser.

________________

 

4 november - Vi läser och diskuterar en artikel från Group Analysis:

Robi Friedman, A Soldier´s matrix: A group analytic view of societies in war. 2015,48,3,239-257. Ladda ner artikeln >>>

Det här tillfället är kostnadsfritt för alla.

________________

 

2 december - Lars Lorentzon om

Resonans - ett förbisett och och möjligen användbart begrepp i allt relationsberoende arbete - och hur vi arbetade med detta begrepp i ett treårigt projekt i dansk socialpsykiatri

 

2016

 

3 februari - Christer Sandahl, Inge Widlund och Ulf Åkerström

Gruppanalytiska tillämpningar inom organisationspsykologin

 

2 mars - Vi läser och diskuterar en artikel från Group Analysis

Kostnadsfritt för alla. Seminariet är ett samarrangemang med Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling.

 

Artikeln finns för nedladdning här

 

 

13 april - Charlotta Dybeck

Från individ-till grupperspektiv. Hur det gruppanalytiska tänkandet påverkat mitt arbete med grupper inom arbetslivet.

 

 

11 maj - Lena Wennlund Beroendecentrum Stockholm

Lena berättar om sitt gruppanalytiska arbete med patienter med dubbla diagnoser. Repris från hösten 2015.

 

Hösten 2016:

 

14 september:

Nordiska konferensen i Helsingfors-16: Stämningar och strömningar inom gruppanalysen idag.

 

Med Pia Litzell Berg och Maria Anter.

 

12 oktober:

Videoinspelade terapisejourer som ett hjälpmedel i handledning. Vad gör det med terapeuter och patienter?

 

Med Lena Wennlund och Maria Anter Beroendecentrum Stockholm

 

9 november (inställt pga oväder):

Vi läser och diskuterar en artikel om Bekräftartekniker och motstrategier

 

<Ladda ner artikeln här>

 

7 december: Från Persona till person i gruppsykoterapi.

 

Med Babis Carabeidis.

 

 

2017

 

1 februari

 

Lars Lorentzon berättar om sitt arbete på Barnbyn Skå ur ett gruppanalytiskt perspektiv

 

 

1 mars

 

Vi läser och diskuterar en artikel om bekräftartekniker och motstrategier. Kostnadsfritt för alla. Seminariet är ett samarrangemang med Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling.

 

 

10 maj

 

Pia Litzell Berg om Grupppsykoterapi för äldre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiggarna och vi - en workshop

18 oktober 2014 kl 09.00 - 16.00

Närvaron av tiggarna är ett aktuellt samtalsämne människor emellan. De har intagit en framskjuten plats i det offentliga rummet framför våra tempel, butikerna där vi strör våra

pengar. Uppenbarligen utlöser deras närvaro starka känslor och konfronterar oss med sådant som vi kanske vill slippa se.

 

Vi tänker oss att detta är viktigt att samtala om. Det vore av värde att göra det i ordnade former där man kan dela med sig av tankar, känslor och åsikter och reflektera över dem. Därför erbjuder vi en gruppanalytisk workshop där vi i olika grupperingar kan reflektera över våra erfarenheter. Vi kommer också att lyssna på författaren Lena Andersson och jesuitpatern Dominik Terstriep.

 

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

 

Kostnad: 400 kr (studenter 200 kr) inklusive kaffe och lunchmacka

 

Anmälan: Via inbetalning till bankgiro 231-9739, Gruppanalytiska Institutet i Stockholm, senast 10 oktober. (OBS: Ange namn och din mailadress så att vi kan bekräfta din anmälan.)

 

Kontaktperson: Monica Tegerstedt, telefon 073 600 5414

 

Välkomna!

 

GAI i samarbete med S:t Lucas Stockholm och Stockholms Stadsmission

 

INBJUDAN I PDF

Gruppanalytiska institutet i Stockholm är en ideell förening