Om gruppanalys och GAI

GRUPPANALYTISKA INSTITUTET

I STOCKHOLM

Gruppanalys

- en kunskapssökande praxis med rötter i flera olika discipliner

Gruppanalys kan beskrivas som en kunskapssökande praxis med grupper som utgångspunkt. Det är i mötet med andra, i alla våra grupper, som vår verklighetsuppfattning skapas, bestäms och förändras.

 

Gruppanalysen har sina rötter i flera olika discipliner, till exempel psykoanalytisk teori, sociologi, informations- och kommunikationsteori, kulturantropologi. Gruppanalysen ser individen mot bakgrunden av delaktighet i ett samhälle och i ett historiskt sammanhang.

 

Grundaren av denna kunskapstradition, S.H.Foulkes (1898-1976), menade att människans grundläggande drivkraft är behovet av tillhörighet, av medlemskap i en grupp. Foulkes bildade 1952 Group Analytic Society i London, tillsammans med sociologen Norbert Elias, biologen Jane Abercrombie (perceptionspsykologi), psykoanalytikern James Home (hermeneutik) , Robin Skynner (familjeterapi), Patrick de Maré (storgruppsdynamik) samt ytterligare ett antal personer som representerade skiftande teoretiska perspektiv på människa, grupp och samhälle.

 

Ett växande antal gruppanalytiska institut i Europa - Sverige, Danmark, Tyskland, Norge, Italien, Grekland och Spanien - förvaltar idag tillsammans med Institute of Group Analysis (London) denna tradition.

 

 

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm (GAI)

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm (GAI) är en ideell förening som bildades 1981 för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom den gruppanalytiska traditionen.

 

Idag utgörs GAI av 14 gruppanalytiker, de flesta verksamma i Stockholm. Medlemmarna är aktiva i olika utbildningssammanhang med såväl klinisk som organisationspsykologisk inriktning.

 

Institutet arrangerar varje år en tredagars introduktionskurs i gruppanalys. Seminarier inom olika områden där ett gruppanalytiskt perspektiv är intressant anordnas också fortlöpande.

Medlemmar i GAI

 • Ann Örhammar - ann.orhammar@gruppanalys.se
 • Babis Carabeidis - babis.carabeidis@gruppanalys.se
 • Bengt Lauthers - bengt.lauthers@gruppanalys.se
 • Christer Sandahl - christer.sandahl@gruppanalys.se
 • Hanna Danefjälll - hanna.danefjall@gruppanalys.se
 • Charlotta Dybeck - charlotta.dybeck@gruppanalys.se
 • Hans Gordon - hans.gordon@gruppanalys.se
 • Hjördis Ahlin - hjordis.ahlin@gruppanalys.se
 • Inge Widlund - inge.widlund@gruppanalys.se
 • Lars Lorentzon - lars.lorentzon@gruppanalys.se
 • Lena Wennlund - lena.wennlund@gruppanalys.se
 • Louise Boman Widlund - louise.boman.widlund@gruppanalys.se
 • Monica Tegerstedt - monica.tegerstedt@gruppanalys.se
 • Pia Litzell Berg - pia.litzell.berg@gruppanalys.se
 • Sören Lander - soren.lander@gruppanalys.se
 • Ulf Åkerström - ulf.akerstrom@gruppanalys.se

 

 

IN MEMORIAM

 

Our late members Olov Dahlin and Susanna Bergom Larsson, deceased in September 2009.

 

 

 

Gruppanalytiska tillämpningar

Gruppanalysens vanligaste tillämpningsområde är idag gruppanalytisk psykoterapi i små och medelstora grupper. Den vänder sig till människor som på olika sätt och i olika grad upplever konflikter och problem i sin tillvaro med andra - i arbetslivet eller privat.

 

 

 

 

 

 

 

Många människor beskriver att de har svårt att "vara sig själva" och att "komma till sin rätt" i grupp - i familj och arbetsgrupper. För dem kan gruppanalys vara, som Foulkes kallade det, en "ego training in the group".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppanalysen vänder sig till dem som intresserar sig föratt söka djupare kunskaper och insikter om människor i samverkan och kan med fördel användas som i människovårdande utbildningar, exempelvis diakoner, läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor och socionomer.

 

 

 

 

 

 

 

Ett annat gruppanalytiskt tillämpningsområde är företag och organisationer som uppfattar att det finns samarbetsproblem; inom och mellan olika enheter och grupperingar och till organisationen som helhet.

 

 

 

 

 

 

 

Ett gruppanalytiskt arbetssätt kan i dessa fall hjälpa till att förstå och förändra föreställningar och kommunikationsmönster - medvetna och omedvetna - som hindrar utvecklingen av en bättre samarbetskultur.

Gruppanalytiska institutet i Stockholm är en ideell förening